فهرست جدید 10 موسسه مالی و اعتباری مجاز

اقتصاد > بازار مالی - اطلاعیه ساماندهی تعاونی های اعتباری آزاد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد بدنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و با اقدامات وسیع بعمل آمده از سوی دستگاه‌های ذیربط، مرحله اول برنامه ساماندهی تعاونی‌های اعتباری آزاد به اتمام رسیده است و تعاونی‌های اعتباری ذیل تجمیع شده و بعنوان مؤسسه مالی اعتباری در شرف تأسیس ادامه فعالیت خواهند داد و بانک مرکزی با استقرار ناظر مقیم بر عملکرد‌ آنان نظارت خواهد کرد.
مؤسسات زیر فقط مجاز به استفاده از تابلو "مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس تحت نظارت بانک مرکزی" می‌باشند و تعاونی‌های اعتباری ذیل‌
ٱنان نیز مکلفند با تغییر تابلو خود از نام و عناوین جدید استفاده نمایند. بکارگیری عناوین بیشتر و یا کمتر و یا استفاده سایرین , از این عناوین غیرقانونی بوده و جاعلین تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.


مؤسسات مالی و اعتباری در شرف تأسیس مجازعبارتند از
:

1- مؤسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین شامل:
(در شرف تأسیس)
- تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین
- تعاونی اعتباری بهمن ایثار (تحت تکفل مؤسسه)
- تعاونی اعتباری قائمین اقتصاد

2- مؤسسه مالی و اعتباری صالحین شامل:
(در شرف تأسیس)
- تعاونی اعتبار صالحین
- تعاونی اعتبار پشتکار قزوین
- تعاونی اعتبار دانش آموختگان و دانشجویان وحدت ( تحت تکفل موسسه)
- تعاونی اعتبار مرزنشینان محمودآباد
- تعاونی اعتبار پرتوگل گرگان
3- مؤسسه مالی و اعتباری باران شامل:
(در شرف تأسیس)
- تعاونی اعتبار فرشتگان
- تعاونی اعتبار فرزان بیرجند
- تعاونی اعتبار امین طلاب
- تعاونی اعتبار رسالت توس
- تعاونی اعتبار قائم
- تعاونی اعتبار افضل توس
4
- مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج شامل:
(در شرف تأسیس)
- شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج
- شرکت تعاونی توسعه فجر راستین
- شرکت تعاونی اعتبار آریا شمال
- شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات آمل
- شرکت تعاونی اعتبار صنوف بازاریان پارسیان ساری
- شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی پرتور فرهنگ قائم‌شهر
- شرکت تعاونی توسعه روستایی سیاهکلا محله شرقی
- شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی دشت سبز قائم‌شهر
- شرکت تعاونی اعتبار خزر گلشن بابل
- شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی کارکنان بانک ملت قائم‌شهر
- شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دولت بابلسر
- شرکت تعاونی اعتبار صنوف بازاریان بابلسر
- شرکت تعاونی اعتبارکارکنان بانک ملت آمل
- شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات بابلسر
- شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی مفرح ساری
- شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی کارکنان بانک تجارت قائم‌شهر
- شرکت تعاونی توسعه روستایی آتیه‌سازان کله‌بس بابلسر
- شرکت تعاونی اعتبار بانوان پویا خزر آمل
- شرکت تعاونی اعتبار فروغ بازار محمودآباد
- شرکت تعاونی اعتبار معین الرضا
5- مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان شامل:
(در شرف تأسیس)
- تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان
- تعاونی اعتبار دانش
- تعاونی اعتبار رهگشای سبزوار
- تعاونی اعتبار توکل کشاورز مینودشت
- تعاونی اعتبار سامان
- تعاونی اعتبار اسماء خراسان جنوبی
6
- مؤسسه مالی و اعتباری پیشگامان یزد شامل:
(در شرف تأسیس)
- تعاونی اعتبار پیشگامان یزد
- تعاونی اعتبار ایرانیان (زرین دشت فارس)
- تعاونی اعتبار آتی فرزان
- تعاونی اعتبار مهیار یزد
7- مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه شامل:
(در شرف تأسیس)
- تعاونی اعتبار عسکریه
- تعاونی اعتبار توسعه و عمران گرگان
8- مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی شامل: (در شرف تأسیس)
- تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران
- تعاونی اعتبار وحدت مشهد
- تعاونی اعتبار الزهرا
- تعاونی اعتبار امیدجلین
- تعاونی اعتبار بدر توس
- تعاونی اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه
- تعاونی اعتبار پیوند مشهد
9- مؤسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده شامل
(در شرف تأسیس)
- تعاونی اعتبار کارسازان آینده
- تعاونی اعتبار آینده‌سازان حساس
- تعاونی اعتبار اعتماد یزد 
10- موسسه مالی اعتباری قوامین شامل:
(در شرف تأسیس)
- موسسه قوامین
- تعاونی اعتبار حسنات

همچنین تعاونی‌های اعتبار میزان و ثامن‌الائمه با توجه به تودیع سرمایه اولیه می‌توانند به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس به فعالیت خود ادامه دهند. بدیهی است تمامی مؤسسات مذکور مکلف به رعایت مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ازجمله رعایت سقف نرخ سود سپرده ابلاغی و عدم توسعه شعب می‌باشند.

لازم به ذکر است استفاده از عنوان تعاونی اعتباری آزاد از این پس ممنوع و غیرقانونی است و بجز آن تعداد که بشرح فوق ساماندهی شده اند,  فعالیت سایر تعاونی‌های اعتباری آزاد در سراسر کشور غیرمجاز و غیرقانونی است و درصورت استمرار فعالیت , مدیران‌ آنان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.


کلید واژه: بانک مرکزی - موسسات مالی و اعتباری

کد مطلب: 135944

زمان انتشار: چهارشنبه 18 اسفند 1389 - 11:08:25